ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ