ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΕΡΡΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕΡΡΕΣ - ΑΜΜΟΛΥΠΤΙΚΗ