ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ