ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Δ. ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ- Ε. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ