ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ