ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ