ΤΕΧΝΟΣΤΡΩΜ - ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ